Jednoduchost atmosferického hořáku. Výkon a efektivita hořáku s nuceným přívodem spalovacího vzduchu.

Spido.GASTM je patentovanou technologií Unox zaručující maximální spolehlivost při výrobě energie u plynových pecí a konventomatů: jde o řešení spojující jednoduchost a výkon.

 
 
IMG

Zaručuje rovnoměrnou ditribuci tepla a snadnou údržbu. Absence pohyblivých mechanických částí umožnila minimalizovat body opotřebení a zvýšit tak spolehlivost.

Co to je?

IMG

Skrze systém modulace výkonu je možné přesně regulovat teplotu uvnitř komory. Prostřednictvím senzoru dokáží konvektomaty ChefTopTM a pece BakerTopTM rozeznat skutečný výkon potřebný k realizaci varného/pečícího procesu a minimalizovat energetické ztráty. Tím dojde k nárůstu efektivity, snižení ekonomických nákladů a minimalizaci dopadů na životní prostředí.    

 

Spido.GASTM spojuje jednoduchost a čistotu atmosferického hořáku s výkonem a efektivitou hořáku s nuceným přívodem spalovacího vzduchu.

 

Zařízení, ve kterých je použita tato technologie

Objevte více technologií Úspora energie