Unox

Inventive Simplification

Dokonalost ve dvou slovech: zlepšit zjednodušováním. Jde o dokonalost, kterou okamžitě rozpoznáte. Je vyrobena ze stejných složek, jaké vyžadují vaši zákazníci: nekompromisní kvalita, inovativní a odvážné nápady, měřitelná výkonnost a zaručená spolehlivost.
Investovat do inovací znamená dívat se na každodenní výzvy stále novým pohledem: od zhodnocení každého jednotlivého pohybu ruky až po zjednodušení celých výrobních procesů. Pro vás to znamená větší výkonnost, jednodušší ovládání, vyšší spolehlivost a více úspor. Pro Unox inventive simplification.

CO SE SKRÝVÁ ZA UNOXem?

Historie společnosti UNOX

UNOX a udržitelný rozvoj

  • Procesy

    Unox dosáhla ekonomickou a environmentální účinností svých provozních procesů rekordních výsledků. Společnost je postavena na principech "lean economy" ("štíhlého hospodářství") stojící na zásadách mírné, synchronizované a metronomické organizace výroby. Odstranění plýtvání vede k plynulým a rychlým dodavatelským procesům, přičemž je minimalizován jejich dopad na životní a sociální prostředí.

  • Produkty

    Unox navýšila o 50% množství ekologických a recyklovatelných spotřebních materiálů a snížila o 40% počet součástek použitých pro výrobu zařízení. Minimalizace dopadu na životní prostředí zahrnuje celý životní cyklus zařízení, při i po jeho výrobě. Unox upřednostňuje materiály pocházející z udržitelné výroby, které mohou být po uplynutí životnosti likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

  • Využití

    Zařízení Unox v porovnání s tradičními pecemi zaručují až 30% vyšší úspory. Navíc, oproti tradičním varným a pečícím procesům, snížení spotřeby energií dosahuje až 60%. Nižší energetická spotřeba se promítá především do úspor nákladů uživatele a do snížení dopadu na životní prostředí.

ENERGY STAR DAY

Prohlížet

Přihlásit se k zasílání novinek

Buďte informováni o posledních novinkách ze světa Unox

newsletter