Unox

S chutí vytváříme úspěch.

V UNOXu považujeme úspěch jako velmi osobní záležitost a věříme, že úspěch přichází v různých formách.
Pro dosažení úspěchu je nutné stanovit si krátkodobé a dlouhodobé cíle a jednat tak, aby tyto cíle byly splněny.
Cílem může být cokoli, od vlastní seberealizace po vytvoření úspěšného týmu, spokojené rodiny či velkého prosperujícího podniku. Cílem může být zanechání stopy v dějinách lidstva či zisk vlastního bohatsví; žít nezávislý život nebo jít příkladem pro ostatní.
UNOX nabízí prostředky, podporu a nápady těm, kteří přijmou jakoukoli výzvu pro dosažení svého úspěchu.

CO SE SKRÝVÁ ZA UNOXem?

Historie společnosti UNOX

UNOX a udržitelný rozvoj

  • Procesy

    Unox dosáhla ekonomickou a environmentální účinností svých provozních procesů rekordních výsledků. Společnost je postavena na principech "lean economy" ("štíhlého hospodářství") stojící na zásadách mírné, synchronizované a metronomické organizace výroby. Odstranění plýtvání vede k plynulým a rychlým dodavatelským procesům, přičemž je minimalizován jejich dopad na životní a sociální prostředí.

  • Produkty

    Unox navýšila o 50% množství ekologických a recyklovatelných spotřebních materiálů a snížila o 40% počet součástek použitých pro výrobu zařízení. Minimalizace dopadu na životní prostředí zahrnuje celý životní cyklus zařízení, při i po jeho výrobě. Unox upřednostňuje materiály pocházející z udržitelné výroby, které mohou být po uplynutí životnosti likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

  • Využití

    Zařízení Unox v porovnání s tradičními pecemi zaručují až 30% vyšší úspory. Navíc, oproti tradičním varným a pečícím procesům, snížení spotřeby energií dosahuje až 60%. Nižší energetická spotřeba se promítá především do úspor nákladů uživatele a do snížení dopadu na životní prostředí.

ENERGY STAR DAY

Prohlížet

Přihlásit se k zasílání novinek

Buďte informováni o posledních novinkách ze světa Unox

newsletter